Persondatapolitik - Nord Collection

Persondatapolitik for Nord Collection

GDPR

Nedenstående erklæring er udarbejdet i henhold til den europæiske databeskyttelsesforordning (GDPR):

Som dataansvarlig for vores kunders personlige data er vi forpligtet til at beskytte og respektere dit privatliv i overensstemmelse med EUs databeskyttelsesforordning (GDPR) 2016/679, dateret 27. april 2016. Denne fortrolighedserklæring forklarer, hvornår og hvorfor vi indsamler personlige oplysninger, hvordan vi bruger dem, hvorunder hvorvidt vi kan videregive dem til andre, og hvordan vi opbevarer dem sikkert.

Denne fortrolighedserklæring gælder for brugen af ​​vores tjenester og verifikation af gæste-ID for at opfylde lovkrav og sikkerhed for alle gæster. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage; og at indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed for databeskyttelse.

Vores juridiske grundlag for at indsamle persondata

Indsamling af personoplysninger baseret på samtykker:

Indsamlingen af ​​personoplysninger baseret på samtykke fra den registrerede vil ske ved at bruge “Samtykkeformularer”, der opbevarer dokumentation relateret til samtykket givet af den enkelte. Individuelle samtykker vil altid blive opbevaret og dokumenteret i vores systemer.

Indsamling af personoplysninger baseret på legitim interesse:

Vi kan bruge personoplysninger, hvis det anses for at være af legitim interesse, og hvis den registreredes privatlivsinteresser ikke tilsidesætter denne interesse. For at fastslå det juridiske grundlag for dataindsamlingen er der normalt foretaget en vurdering, hvor der er identificeret en legitim interesse i at indsamle og bruge personoplysningerne. Dette retsgrundlag er primært relateret til sikkerhed og identifikation af gæstens formål. Vi vil altid informere enkeltpersoner om deres privatlivsrettigheder og formålet med at indsamle persondata.

Informationssikkerhed

Vi implementerer foranstaltninger for at reducere risikoen for skader, tab af information og uautoriseret adgang eller brug af information. Disse foranstaltninger giver ikke absolut informationssikkerhed. Derfor er det ikke garanteret, og du kan ikke forvente, at Tjenesten vil være immun over for informationssikkerhedsrisici.

Dataopbevaring

Vi opbevarer personligt identificerbare oplysninger, så længe vi anser det for nødvendigt til de ovenfor anførte formål. Vi kan slette oplysninger fra vores systemer uden varsel til dig, når vi finder det ikke længere nødvendigt til formålene angivet ovenfor.

 

Kontakt os

Du kan kontakte os på:

Nord Collection ApS
Frederiksberggade 19, 3
1459 København K
CVR: 38406760
Telefon: + 45 31 49 90 37
E-mail: info@nordcollection.dk

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet som tilsynsmyndighed. Kontaktoplysningerne er angivet nedenfor:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: +45 (33 19 32 00)
E-mail: dt@datatilsynet.dk